Rozliczenia podatkowe w Niemczech, czyli o deklaracjach

Niemcy to kraj, który jest jednym z naszych bliskich sąsiadów, a więc emigracja zarobkowa nie jest żadnym problemem. Bliskie sąsiedztwo sprawia, że istnieje możliwość minimalizowania kosztów przejazdu czy też częstych wizyt w Polsce. Oczywiście jesteśmy zobligowani do składania deklaracji podatkowych.

Deklaracje podatkowe oraz zagraniczne zarobki

W sytuacji, gdy świadczymy usługę pracy za granicą, spoczywa na nas również obowiązek złożenia w Polsce deklaracji podatkowej. Konieczne jest zgromadzenie zestawień z transakcjami bankowymi. Bardzo ważne są w tej sytuacji daty otrzymywania przelewów z wynagrodzeniem. To właśnie one pozwolą nam na przeliczenie zarobku na walutę polską. Tego typu przeliczenia dokonuje się po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego na dzień poprzedzający dzień wypłaty wynagrodzenia. Gdy ustalimy już wysokość przychodu, musimy zająć się kosztami. Za każdy dzień za granicą przysługuje nam zwolnienie w wysokości 30% diety. Tej kwoty nie przelicza się według średniego kursu, ponieważ odejmuje się je od wartości dochodu w obcej walucie.

Podatek płatny za granicą

W ciągu całego okresu naszej pracy za granicą pracodawca odprowadza podatek. W takiej sytuacji na koniec roku mamy możliwość wystąpienia do takiego kraju, jak Niemcy zwrot podatku. Istnieją przypadki, gdy nie dojdzie do pobierania od nas podatku za granicą. Możemy wyróżnić trzy takie sytuacje. Pierwsza mówi o tym, że przebywamy za granicą przez okres lub okresy, które nie przekroczą 183 dni w ciągu danego roku podatkowego. Kolejna sytuacja mówi, że wynagrodzenie jest nam wypłacane przez pracodawcę, który nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w zagranicznym kraju. Nie jest ponoszone wynagrodzenie przez zakład, który pracodawca posiada w tym kraju. Pamiętajmy, że w kraju takim, jak Niemcy zwrot podatku jest możliwy. Rozliczenia podatkowe w Niemczech często wymagają od nas konieczności złożenia deklaracji również w Polsce. Oczywiście wartość dochodów powinna być przeliczona według obowiązującego kursu złotego na ściśle określony dzień.

Podobne

Podatki w Niemczech, a rozliczanie się z małżonkiem

Niemcy to obecnie jeden z krajów emigracji, który cieszy się dużą popularnością. Wbrew pozorom język niemiecki nie jest zbyt trudny, a obecnie wiele młodych ludzi opanowało go do perfekcji. Nie możemy również zapomnieć o tym, że pensja w Niemczech jest zdecydowanie wyższa od tej osiąganej w Polsce. Czym jest polska rezydencja podatkowa? Polskim rezydentem podatkowym […]

Terminy oraz dokumenty potrzebne do rozliczeń podatkowych

Oczywiście wszelkie rozliczenia podatkowe z Niemiec wymagają od nas zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa. Szczególnie ważne dla osób, które starają się o zwrot podatku, są terminy oraz obowiązkowe do złożenia dokumenty. Termin ubiegania się o zwrot podatku Rozliczenia podatkowe z Niemiec wymagają od nas znajomości trwania roku podatkowego. W Niemczech rok podatkowy pokrywa się […]