Podatki Niemcy, czyli jak je wykazać w polskich zeznaniach

Świadczenie pracy za granicą wymaga od nas konieczności rozliczenia się zarówno w Niemczech, jak i Polsce. Mimo wszystko niewiele osób wie, jak ujmować zagraniczne dochody w polskich deklaracjach podatkowych.

Wynagrodzenie z Niemiec – jak je wykazać?

Podatki Niemcy wymagają od nas konieczności przeliczenia osiągniętego za granicą wynagrodzenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień poprzedzający dzień uzyskania tego wynagrodzenia. Oczywiście, jeżeli otrzymywaliśmy wynagrodzenie kilkukrotnie. Musimy kilka razy dokonać takiego przeliczenia. W sytuacji, gdy mówimy o wynagrodzeniu osób, które przebywają na terenie Niemiec czasowo za każdy dzień pobytu, gdy pracownik pozostawał w stosunku pracy czy spółdzielczym stosunku pracy przysługuje nam odliczenie w kwocie 30% diety. To tak zwane przychody zwolnione z podatku, a więc nie podlegają one rozliczeniu zgodnie z metodą zwolnienia z progresją. Nie jesteśmy zmuszeni po powrocie do kraju w trakcie roku podatkowego do płacenia zaliczki na podatek. Podatki Niemcy wymagają od podatnika jedynie rocznego rozliczenia podatku.

Szczegółowe ujmowanie wynagrodzeń

Oczywiście istnieją sytuację o szczególnych zasadach dotyczących osób, które wykonują pracę w Niemczech na zasadach umów. Pracownicy, którzy zostali oddelegowani do pracy za granicą w sytuacji, gdy wypłaty dokonuje polski pracodawca, działa poda warunkiem, gdy praca za granicą nie trwa dłużej niż 183 dni. Wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w jego imieniu, gdy nie ma on miejsca zamieszkania i siedziby w Niemczech.

W kwestii ujmowania zagranicznych dochodów w zeznaniu podatkowym konieczne jest przeliczanie go według średniego kursu NBP.

Podobne

Podatki w Niemczech, a rozliczanie się z małżonkiem

Niemcy to obecnie jeden z krajów emigracji, który cieszy się dużą popularnością. Wbrew pozorom język niemiecki nie jest zbyt trudny, a obecnie wiele młodych ludzi opanowało go do perfekcji. Nie możemy również zapomnieć o tym, że pensja w Niemczech jest zdecydowanie wyższa od tej osiąganej w Polsce. Czym jest polska rezydencja podatkowa? Polskim rezydentem podatkowym […]

Terminy oraz dokumenty potrzebne do rozliczeń podatkowych

Oczywiście wszelkie rozliczenia podatkowe z Niemiec wymagają od nas zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa. Szczególnie ważne dla osób, które starają się o zwrot podatku, są terminy oraz obowiązkowe do złożenia dokumenty. Termin ubiegania się o zwrot podatku Rozliczenia podatkowe z Niemiec wymagają od nas znajomości trwania roku podatkowego. W Niemczech rok podatkowy pokrywa się […]